Szanowni Rodzice uczniów SP1   W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie SP1 ubezpieczeni są w towarzystwie InterRisk. Polisa obowiązuje nas przez dwa lata. Zapłacone mamy za 2021 rok. W 2022 r będziemy płacić drugą ratę.

Oto nr polis w zależności od opłaconej składki:

– 40 zł EDU-A/P nr 107327
– 55 zł EDU-A/P nr 100159
– 68 zł EDU-A/P nr 107221
– 125 zł EDU-A/P nr 107219

Szkody można zgłaszać na kilka sposobów.
1) Najszybciej internetowo https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
2) Zeskanowane (bądź zdjęcia) dokumenty wraz z nr polisy można ewentualnie wysłać na adres mailowy interrisk.szkody@vigekspert.pl
3) Bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice
4) Lub dokonać zgłoszenia pod numerami telefonu 22 212 20 12, 22 575 25 25

W razie pytań i niejasności pozostaję do dyspozycji
Pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Ostrowska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Pliki:
Zgłoszenie roszczenia z ubezpieczenia EDU PLUS
Sposób zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK
Ubezpieczenie EDU PLUS – dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
Ochrona 40 PLN
Ochrona 55 PLN
Ochrona 68 PLN
Ochrona 125 PLN