Strona Rady Rodziców

SP nr 1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim

Category: Konkursy RR

Klasa z kasą

Regulamin konkursu Klasa z kasą rok szkolny 2020-2021

Regulamin konkursu „Klasa z Kasą”

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców SP1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
 2. Konkurs ma na celu promowanie wpłat na konto Rady Rodziców, wpłaty te są w całości przeznaczone na potrzeby uczniów naszej placówki.
 3. Udział w konkursie biorą wszystkie klasy Szkoły Podstawowej tj. klasy 0-8.
 4. Konkurs zaczyna się od początku danego roku szkolnego i trwa do 31 maja tego roku szkolnego. Wyniki konkursu zostaną przekazane przez Prezydium Rady Rodziców w formie pisemnej na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Katarzynie Ochnik w terminie do 17.06.2022r.
 5. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która na dzień 31.05.2022 r. zgromadzi największą kwotę wpłat na koncie Rady Rodziców, proporcjonalnie do ilości uczniów w danej klasie. Liczą się rzeczywiste wpłaty zaksięgowane na koncie bankowym Rady Rodziców na dzień 31.05.2022r. Wpłaty „w drodze” np. przelewy bankowe nie będą uwzględniane w wynikach konkursu.
 6. Do kwoty biorącej udział w konkursie zaliczane są wszystkie dokonane wpłaty zgromadzone na koncie Rady Rodziców począwszy od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.05.2022 r.
 7. Zwycięzca konkursu, czyli klasa która zajęła I miejsce otrzymuje od Rady Rodziców 90 % wartości wpłat dokonanych przez swoją klasę. Klasa, która zajmie miejsce II nagrodzona zostanie 70 % wartością dokonanych wpłat, zaś klasa z III miejsca otrzymuje 50 % wartości wpłat. Kwoty te są do rozdysponowania przez wychowawcę klasy na cele w ustaleniu z uczniami klasy oraz rodzicami uczniów.
 8. Przyznane nagrody muszą zostać odebrane z kasy szkoły na podstawie wniosku do 31 października 2022r.
 9. W przypadku, gdy nagrodzona zostanie klasa kończąca szkołę przyznana nagroda musi zostać odebrana do 24.06.2022r.
 10. Wychowawcy lub rodzice z nagrodzonych klas zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych nagród finansowych stosownymi dokumentami księgowymi: faktury, rachunki, paragony.
 11. Prezydium Rady Rodziców zobowiązuje się do podania wyników po pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 – tj. do dnia 31.01.2022r.

Prezydium Rady Rodziców

Konkurs na Logo Rady Rodziców rozstrzygnięty!

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom,które zaangażowały się w udział  w konkusie na Logo Rady Rodziców . Jesteśmy pod wielkim wrażeniem  i dziekujemy  za waszą wyobraźnię i  kreatywność.  Życzymy Wam  wielu sukcesów w kolejnych konkursach 😉

Komisja konkursowa, w której skład  weszli czlonkowie Prezydium Rady Rodziców,  przedstawiciele Rady Uczniowskiej, oraz Przedstawiciele Dyrekcji Szkoły  informują , że  zwyciężyła praca przygotowana przez Szymona Stanisławskiego  z klasy IIA  SP.

Więcej…

Wyniki konkursu „Dzieci Dzieciom”

W dniu 14.12.2015 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nastapiło rozstrzygnięcie konkursu

” Dzieci – dzieciom”.

Jury w składzie : Pan Tomasz Ogrodowczyk oraz  Pani  Beata Szulc- Szymczak przyznało następujące nagrody:

Więcej…

Siedmiu Wspaniałych

 • Regulamin

Regulamin Siedmiu wspaniałych0001

 • Wyniki

Dzieci dzieciom

Przynosimy niepotrzebne już gry planszowe, układanki/puzzle , książki, kolorowanki, klocki różnego rodzaju – mile widziane lego, zabawki, rakietki i piłeczki do ping-ponga. Nie przynosimy maskotek!!!

Więcej…

Super klasa

„Super Klasa” jest corocznie ogłaszanym konkursem przez Radę Uczniowską. Jego celem jest nagradzanie kreatywnych i chętnych do działania zespołów uczniowskich naszej szkoły.

Więcej…

Statut mojej szkoły

Cel konkursu:
– zmotywowanie uczniów do zapoznania się ze Statutem Szkoły
– integracja zespołów
– pogłębianie współpracy pomiędzy organami szkoły tj. Dyrekcją, Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, Radą uczniowską

 • Regulamin

Regulamin Konkursu Statut Mojej Szkoły

 • Wyniki: