Regulamin konkursu Klasa z kasą rok szkolny 2020-2021

Regulamin konkursu „Klasa z Kasą”

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Rodziców SP1 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim.
 2. Konkurs ma na celu promowanie wpłat na konto Rady Rodziców, wpłaty te są w całości przeznaczone na potrzeby uczniów naszej placówki.
 3. Udział w konkursie biorą wszystkie klasy Szkoły Podstawowej tj. klasy 0-8.
 4. Konkurs zaczyna się od początku danego roku szkolnego i trwa do 31 maja tego roku szkolnego. Wyniki konkursu zostaną przekazane przez Prezydium Rady Rodziców w formie pisemnej na ręce Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Katarzynie Ochnik w terminie do 17.06.2022r.
 5. Zwycięzcą konkursu zostaje klasa, która na dzień 31.05.2022 r. zgromadzi największą kwotę wpłat na koncie Rady Rodziców, proporcjonalnie do ilości uczniów w danej klasie. Liczą się rzeczywiste wpłaty zaksięgowane na koncie bankowym Rady Rodziców na dzień 31.05.2022r. Wpłaty „w drodze” np. przelewy bankowe nie będą uwzględniane w wynikach konkursu.
 6. Do kwoty biorącej udział w konkursie zaliczane są wszystkie dokonane wpłaty zgromadzone na koncie Rady Rodziców począwszy od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.05.2022 r.
 7. Zwycięzca konkursu, czyli klasa która zajęła I miejsce otrzymuje od Rady Rodziców 90 % wartości wpłat dokonanych przez swoją klasę. Klasa, która zajmie miejsce II nagrodzona zostanie 70 % wartością dokonanych wpłat, zaś klasa z III miejsca otrzymuje 50 % wartości wpłat. Kwoty te są do rozdysponowania przez wychowawcę klasy na cele w ustaleniu z uczniami klasy oraz rodzicami uczniów.
 8. Przyznane nagrody muszą zostać odebrane z kasy szkoły na podstawie wniosku do 31 października 2022r.
 9. W przypadku, gdy nagrodzona zostanie klasa kończąca szkołę przyznana nagroda musi zostać odebrana do 24.06.2022r.
 10. Wychowawcy lub rodzice z nagrodzonych klas zobowiązani są do rozliczenia otrzymanych nagród finansowych stosownymi dokumentami księgowymi: faktury, rachunki, paragony.
 11. Prezydium Rady Rodziców zobowiązuje się do podania wyników po pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/2022 – tj. do dnia 31.01.2022r.

Prezydium Rady Rodziców