https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP1AleksandrowLodzki/

Kim jesteśmy?

Rada Rodziców składa się z przedstawicieli rodziców uczniów każdej klasy.  Każda klasa na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wybiera tzw. trójkę klasową. Przewodniczący trójki klasowej staje się reprezentantem danej klasy w szkolnej Radzie Rodziców.
Naszą działalnością kieruje Prezydium Rady Rodziców czyli przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz , wybierani przez członków Rady Rodziców na pierwszym posiedzeniu.
Pełnimy swoje funkcje społecznie i nie pobieramy za swoją pracę żadnego wynagrodzenia.

Czym się zajmujemy?

 • Zapewniamy współpracę rodziców ze szkołą, staramy się zapewnić rodzicom rzeczywisty wpływ na jej działalność.
 • Pośredniczymy w kontaktach pomiędzy rodzicami a dyrekcją szkoły.
 • Współdziałamy przy organizacji konkursów .
 • Współfinansujemy róznego rodzaju akcje  miedzy innymi budowę planu zabaw.
 • Organizujemy akcje, które  pomagaja wyposażyć  szkolne świetlice i bibliotekę w zabawki i ksiażki.
 • Opiniujemy projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły, program wychowawczy i program profilaktyki szkoły.
 • Przyznajemy dofinansowania do wycieczek , wyjzdow na zawody, konkursy.
 • Współfinansujemy nagrody książkowe na na koniec roku szkolnego oraz nagrody w szkolnych konkursach.
 • Wspieramy szkolne chóry.
 • Wspieramy szkołę  przekazując sprzęt multimedialny.
 • Pomagamy  dzieciom z najuboższych rodzin w dofinansowaniu do obiadu, który jest niejednokrotnie jedynym posiłkiem zjadanym w ciągu dnia.
 • Staramy się pozyskać środki na budowę „ściezki zdrowia”  ( siłownia na powietrzu).

Skąd bierzemy środki na swoją działalność?

Środki na działalność Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych, składek wnoszonych przez rodziców uczniów naszej szkoły. Sugerowana roczna  kwota składki to 50 zł.

Sprawozdania finansowe z ubiegłego roku znajduje się w księgowosci szkoły. Jeśli są Państwo zainteresowani wydatkami ponoszonymi na bieżącą działalność, zachęcamy do kontaktu z nami. Finanse Rady Rodziców są jawne i każdy rodzic ucznia naszej szkoły w dowolnej chwili może się z nimi zapoznać.

REGULAMIN