Cel konkursu:
– zmotywowanie uczniów do zapoznania się ze Statutem Szkoły
– integracja zespołów
– pogłębianie współpracy pomiędzy organami szkoły tj. Dyrekcją, Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców, Radą uczniowską

  • Regulamin

Regulamin Konkursu Statut Mojej Szkoły

  • Wyniki: