„Super Klasa” jest corocznie ogłaszanym konkursem przez Radę Uczniowską. Jego celem jest nagradzanie kreatywnych i chętnych do działania zespołów uczniowskich naszej szkoły.

PATRONEM konkursu jest DYREKTOR szkoły.

SPONSOREM konkursu jest RADA RODZICÓW.

 

  • Regulamin

Regulamin Super Klasa0001

  • Wyniki: