SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

wynosi min. 50 zł/rok

Wpłat można dokonywać

  • u skarbnika klasowego,
  • przewodniczącego klasy,
  • w kasie szkolnej
  • przelewem bezpośrednio na konto Rady Rodziców: 40 8780 0007 0011 2572 1000 0001

w tytule przelewu proszę podać: Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę do której uczęszcza.


Dziękujemy serdecznie za wpłaty.